Select your office

Zhodnocení investic do telekomunikační infrastruktury

Nutnost nového modelu alokace investic

V odvětví založeném na investicích, jako jsou telekomunikace, představuje optimalizace investičních rozhodnutí pro operátory vždy klíčovou konkurenční výhodu. Na trhu, kde míry růstu stagnují, konkurence se zvyšuje a výnosy nerostou, je však stále důležité držet krok s nejnovějšími...
Press Release
Telecommunications, Information technology, Media & Electronics (TIME)

Budoucnost mobility 3.0

Studie Arthur D. Little Budoucnost mobility vyhodnotilo 100 systémů mobility na celém světě a aktualizovalo Index městské mobility

Arthur D. Little zveřejnilo třetí vydání studie „Budoucnost mobility 3.0 – Obnovení mobility v době disrupce a kreativity“. Její součastí je Index městské mobility, který řadí 100 globálních měst dle vyspělosti, inovativnosti a úrovně systému městské mobility.Z Indexu městské mobility vyplývá, že...
Press Release

Liberalizace importních plynovodů se nemusí povést

Pozměňovací návrh Třetí směrnice EU o obchodu s plynem zřejmě nedosáhne svých cílů

Zásluhou důsledné liberalizace začíná trh s plynem v Evropské unii fungovat velmi dobře. Výrazného zlepšení by však bylo možné dosáhnout zrychlenou transpozicí unijních pravidel a jejich pečlivým uplatňováním zejména u „novějších“ členů EU. Fungování trhu lze ilustrovat na rychle...
Press Release
Oil & gas

London in top 10 for transport sustainability

This article discusses the results of a study by Arthur D. Little entitled ‘Future of Mobility 3.0’. The study assessed three key criteria with regards to city mobility including maturity, innovation and performance. London was ranked seventh of 100 cities worldwide and was praised for its public...
In the Press

Staying competitive: How operators can adapt to the surge...

Major technological developments, such as big data, artificial intelligence and the Internet of Things, as well as the emergence of new, compact forms of energy, have opened up a range of new options for individual mobility. Customers now expect fast, reliable, convenient and personalized mobility...
In the Press

Opportunity knocks for battery suppliers as EV demand...

This article discusses a new report by Arthur D. Little entitled, ‘Future of batteries: Winner takes all?’ The report predicts the battery market will become a $90 billion-plus sector by 2025, and that new innovations, such as solid-state electrolyte lithium-ion (Li-ion) batteries, will replace...
In the Press

Fleet Mobility – A switch in time

This article discusses a new report by Arthur D. Little entitled, ‘Future of batteries: Winner takes all?’ The report predicts the battery market will become a $90 billion-plus sector by 2025, and that new innovations, such as solid-state electrolyte lithium-ion (Li-ion) batteries, will replace...
In the Press

Arthur D. Little predicts innovative next-generation...

Arthur D. Little (ADL) today released a new study, “Future of batteries: Winner takes all?” Based on extensive market analysis, the report examines the current enormous level of activity in the sector, which has seen existing and new players invest over $13.7 billion over the last two years. It...
Press Release

Battery industry will boom, but will profits?

This article discusses a new report by Arthur D. Little entitled, ‘Future of batteries: Winner takes all?’ The report says that for electric vehicles to become cost-competitive with traditional models, a battery pack cost of $100/kWh is needed, which means a rather significant cost reduction as...
In the Press

Budoucnost jádra - rizika, nejistoty a budoucí potenciál

Odvětví jaderné energetiky utrpělo významný šok po tragické události ve Fukušimě v roce 2011. V měsících následujících po havárii bylo několik jaderných programů pozastaveno nebo zcela zrušeno, například ve Švýcarsku, Thajsku, Nizozemí a do jisté míry i v USA. Nyní, o sedm let později, je...
Press Release
Utilities & alternative energy