Závod za gigabitovým připojením

V současné době denně pozorujeme, jak čím dál tím větší počet aplikací a služeb vyžaduje vysokorychlostní připojení k internetu. Rozvoj optických sítí až do bytu je dnes nejrozšířenějším způsobem, jak dosáhnout požadovaných rychlostí. Gigabitové připojení už není vzdálenou budoucností. Tato technologie umožňuje lidem, strojům i aplikacím efektivně a inteligentně komunikovat mezi sebou s cílem zlepšení kvality našich životů, dopravní situace, ekonomického růstu a zjednodušení našeho rozhodování.

 

Arthur D. Little zveřejnilo už čtvrtou aktualizaci své studie „závod za gigabitovým připojením“. Tato studie je zaměřena na způsob, jakým různé země investují do vysokorychlostních sítí nové generace, a to především pomocí optických přípojek do domu/bytu (FTTB/H). Vybrané investiční modely byly následně vyhodnoceny z pohledu zavádění a míry přijetí. Na závěr jsou analyzovány nové služby, které ten to druh připojení zpřístupňuje.

Od první publikace této studie v roce 2010 pokrytí optickými sítěmi razantně pokročilo po celém světě. Více než 20 zemí má již více než 50% pokrytí optickými sítěmi, z toho zhruba 8 má již přes 90% pokrytí FTTB/H. Míra přijetí této technologie zaznamenává ještě markantnější růst. Ten je poháněn z jedné strany zákazníky, kteří sami vyhledávají rychlejší připojení k internetu, a poskytovateli internetu, kteří efektivně vyměňují své staré technologie za ty optické.

„V České Republice situace až tak růžová není. Dle údajů IDATE pouze okolo 4% domácností má předplacenou službu FTTB/H. Strategie českých poskytovatelů internetu, ukončit optické připojení na ulici a dále pokračovat jinou technologií, se prozatím různí od těch zahraničních. S nárůstem požadavků na rychlý internet se ale tato strategie bude muset změnit. Německo či Rakousko jsou na tom ovšem ještě hůře a nedosahují ani 2%. Naopak Slovensko je v tomto ohledu již dále a okolo 18% domácností již má předplacenou FTTB/H službu,“ říká Martin Rajnoha z pražské kanceláře Arthur D. Little.

Jen za posledních 5 let se Kataru povedlo dostat z 51% pokrytí FTTB/H na 99% a zařadit se tak vedle Singapuru, jakožto světového lídra. Ve většině zemí, včetně Kataru, to byli zajetí operátoři, kteří nejvíce přispěli k tomuto rozvoji. V případě například Nového Zélandu to ale bylo pouze s přispěním státu. V jiných případech spolu operátoři spolupracovali (např. Singapur), někdy byli do spolupráce přizvané i obce (např. Švýcarsko) a například v Nizozemsku se rozvoj opřel o kapitál investičních společnosti.

Celosvětově se vzrůstající dostupnost vysokorychlostního optického připojení promítá i do množství a typu nabízených služeb. Světoví poskytovatelé internetu nabízí mimo jiné gigabitové připojení, 4K televizní vysílání, gigabitové WIFI a balíčky služeb zahrnujících telefon, televizi i pevný a bezdrátový internet. „ Ani Česká Republika a Slovensko nejsou v tomto ohledu výjimkou. Velcí i drobní poskytovatelé internetu a mobilní operátoři tyto služby již nějaký čas také nabízí, někdy ovšem pouze v omezené míře. Mezinárodní streamingové služby jsou v sektoru 4K TV lídrem na trhu (např. Youtube i Netflix 4K videa již běžně nabízí). Běžné televizní stanice nebudou dlouho otálet,“ dodává Rajnoha.

Tento rozvoj optické infrastruktury bude dle studie nadále pokračovat. Vysokého tržního potenciálu této technologie si všimli i hráči, jejichž dosavadní obchodní model měl jen pramálo společného s telekomunikačními sítěmi. Utility, města i investiční společnosti sami rozvíjí optickou infrastrukturu a stávají se tedy konkurencí tradičním internetovým poskytovatelům. Tento nárůst konkurence bude nadále tlačit na pokrytí, rychlost připojení, ale i na cenu optických sítí. Lze tedy předpokládat, že i míra přijetí bude nadále růst, a to i díky novým službám poskytovaných přes internet.

Kompletní studie Arthur D. Little je dostupná na http://www.adlittle.com/gigabitfiber. http://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/race-gigabit-fiber-0