Insights

Select your office

Reports

The Intelligent Supply Chain

The combination of new drugs, new treatments and advanced data analytics solutions creates superior opportunities for patients, making treatment more effective, more affordable and less intrusive, with a positive impact on quality of life. Distribution and drug consumption models are rapidly...
In the Press

Zhodnocení investic do telekomunikační infrastruktury

Nutnost nového modelu alokace investic

V odvětví založeném na investicích, jako jsou telekomunikace, představuje optimalizace investičních rozhodnutí pro operátory vždy klíčovou konkurenční výhodu. Na trhu, kde míry růstu stagnují, konkurence se zvyšuje a výnosy nerostou, je však stále důležité držet krok s nejnovějšími...
Press Release
Telecommunications, Information technology, Media & Electronics (TIME)

The rising complexity of the battery industry

The push for greater adoption of hybrid and electric vehicles has focused attention on battery technologies and the future battery industry is likely to be much more complex than that of the past. Partnerships between existing players and new entrants, as well as different types of organisations,...
In the Press

The Wrong Direction?

Liberalization of the EU gas market started in the 1990s with the adoption of the first Gas Directive, and has since progressed to a relatively advanced stage, in particular since the introduction of the Third Energy Package (“TEP”) in 2009. It has reached a state at which many market participants...
In the Press

Budoucnost mobility 3.0

Studie Arthur D. Little Budoucnost mobility vyhodnotilo 100 systémů mobility na celém světě a aktualizovalo Index městské mobility

Arthur D. Little zveřejnilo třetí vydání studie „Budoucnost mobility 3.0 – Obnovení mobility v době disrupce a kreativity“. Její součastí je Index městské mobility, který řadí 100 globálních měst dle vyspělosti, inovativnosti a úrovně systému městské mobility.Z Indexu městské mobility vyplývá, že...
Press Release

Liberalizace importních plynovodů se nemusí povést

Pozměňovací návrh Třetí směrnice EU o obchodu s plynem zřejmě nedosáhne svých cílů

Zásluhou důsledné liberalizace začíná trh s plynem v Evropské unii fungovat velmi dobře. Výrazného zlepšení by však bylo možné dosáhnout zrychlenou transpozicí unijních pravidel a jejich pečlivým uplatňováním zejména u „novějších“ členů EU. Fungování trhu lze ilustrovat na rychle...
Press Release
Oil & gas

London in top 10 for transport sustainability

This article discusses the results of a study by Arthur D. Little entitled ‘Future of Mobility 3.0’. The study assessed three key criteria with regards to city mobility including maturity, innovation and performance. London was ranked seventh of 100 cities worldwide and was praised for its public...
In the Press

Staying competitive: How operators can adapt to the surge of technical...

Major technological developments, such as big data, artificial intelligence and the Internet of Things, as well as the emergence of new, compact forms of energy, have opened up a range of new options for individual mobility. Customers now expect fast, reliable, convenient and personalized mobility...
In the Press

Opportunity knocks for battery suppliers as EV demand charges up

This article discusses a new report by Arthur D. Little entitled, ‘Future of batteries: Winner takes all?’ The report predicts the battery market will become a $90 billion-plus sector by 2025, and that new innovations, such as solid-state electrolyte lithium-ion (Li-ion) batteries, will replace...
In the Press

Fleet Mobility – A switch in time

This article discusses a new report by Arthur D. Little entitled, ‘Future of batteries: Winner takes all?’ The report predicts the battery market will become a $90 billion-plus sector by 2025, and that new innovations, such as solid-state electrolyte lithium-ion (Li-ion) batteries, will replace...
In the Press