Zhodnocení investic do telekomunikační infrastruktury

V odvětví založeném na investicích, jako jsou telekomunikace, představuje optimalizace investičních rozhodnutí pro operátory vždy klíčovou konkurenční výhodu. Na trhu, kde míry růstu stagnují, konkurence se zvyšuje a výnosy nerostou, je však stále důležité držet krok s nejnovějšími technologickými trendy, které umožňují odlišit se od ostatních a uspokojit rostoucí požadavky po interaktivních službách. Z těchto důvodů čelí operátoři během investičních rozhodnutí novým výzvám: jak poznat ve správný čas správnou investici v komerčně nejatraktivnější geografické oblasti. Společnost Arthur D. Little v návaznosti na své dlouholeté zkušenosti v oboru telekomunikací vyvinula novou zcela unikátní metodiku správné prioritizace investic založené na multikriteriálním vyhodnocení lokálních obchodních, technických a zákaznických parametrů. Přechodem od tradičního modelu investičního rozhodování k navrhovanému ucelenému přístupu budou operátoři schopni najít odpovědi na nové a strategické otázky, jako například: "Jaký je dopad této dílčí investice na spokojenost zákazníků a následnou míru růstu?" či "Jaká je souvislost mezi výkonnostními parametry sítě v daném místě a průměrným výnosem na zákazníka?"

Jedním z klíčových konkurenčních bojů je boj o udržení kroku s nejnovějšími technologiemi. Každý operátor by se měl odlišovat od ostatních, uspokojit rostoucí poptávku po nových službách a aplikacích a navíc poskytovat zákazníkům jednotné a spolehlivé služby. To představuje kvůli finanční a provozní náročnosti výstavby, údržby a modernizaci celoevropské síťové infrastruktury velkou výzvu. Stačí, když pro názornost uvedeme, že přicházející síť 5G zvýší v Evropě do roku 2025 investičních náklady zhruba o 500 mld. EUR. Je zřejmé, že klíčem k úspěchu pro telekomunikační společnosti je nyní, více než kdy jindy, účinná a optimalizovaná strategie alokace investic. Nadcházející vlna kapitálově náročného zavádění optických sítí činí investiční rozhodnutí ještě obtíženější: operátoři budou muset své investiční rozhodnutí založit na velmi granulárních (např. ulice po ulici) a komplexním hodnocení návratnosti investic.

„Optimalizace investic do síťové telekomunikační infrastruktury bude v nejbližších letech velice aktuální téma, především v souvislosti s připravovanou výstavbou sítí 5G. Příklady ze zahraničí ukazují, že investice do 5G budou významně vyšší, než tomu bylo u sítí 4G. Zpřísňuje se také regulace Evropské unie, která určuje do roku 2025 ambiciózní cíle v oblasti konektivity, zejména požadavek na 100Mbit připojení na úrovní domácností a pokrytí dálnic nepřerušovaným signálem 5G. Požadavky na zvýšený CAPEX a přísnější regulace budou vyžadovat efektivní network sharing, který se pravděpodobně stane standartním provozním modelem telekomunikačních operátorů. I z těchto důvodů bude využívání sofistikovaných technik a modelů pro rozhodování investic do síťové infrastruktury čím dál důležitější,“ říká Marcel Hominda z pražské kanceláři Arthur D. Little.

V současné době přibyly nové možnosti, jak zlepšit investiční rozhodnutí, a to pomocí pokročilých analytických metod. Nevyužívání těchto možností nepředstavuje pouze zmeškanou příležitost, ale i drahý omyl. Řada mobilních operátorů ovšem se při výstavbě sítě pořád řídí pouze několika málo indikátory - většinou se jedná o technickou výkonnost nebo počet zákaznických stížností.

Naopak úspěšná investiční strategie vyžaduje ucelený a granulární pohled. Arthur D. Little nadále uplatňuje tento přístup a při přehodnocování celého procesu prioritizace sítí a investic zavádí nové informační vrstvy pro řízení a ex-post měření efektivity investičních výdajů.

Kompletní studie Arthur D. Little je dostupná na http://www.adl.com/capex

Kontakt:

Eva Usai Blumental

+420 602 441 715

UsaiBlumental.Eva@adlittle.com

Arthur D. Little

Arthur D. Little je globální poradenskou společností, která se nachází v čele inovací od roku 1886 a je přítomna v nejvýznamnějších obchodních centrech po celém světě. Specializuje se na oblasti strategie, regulace, řízení rizik, nové business modely v technologicky náročných odvětvích, zvyšování výnosnosti aktiv a hodnoty zákaznického portfolia. Globální praxe pracují pro přední světové hráče. Praktické zkušenosti konzultantů s průmyslem a vynikající znalostí celosvětových klíčových trendů umožnují porozumět specifickým podmínkám podnikání klienta v celé jeho šíři a přinášet tak výsledky s trvalou hodnotou.

www.adlittle-cz.com, www.adlittle.com