Liberalizace importních plynovodů se nemusí povést
July 2018

Zásluhou důsledné liberalizace začíná trh s plynem v Evropské unii fungovat velmi dobře. Výrazného zlepšení by však bylo možné dosáhnout zrychlenou transpozicí unijních pravidel a jejich pečlivým uplatňováním zejména u „novějších“ členů EU. Fungování trhu lze ilustrovat na rychle rostoucích objemech obchodů v obchodních zónách, rostoucí likviditě a konvergenci cen napříč Evropou. Největší obchodní zóna TTF v posledních letech zaznamenává 25% až 30% nárůst objemů a likvidita trhu se pohybuje na 55ti až 60ti násobku fyzických dodávek. Počet národních trhů, na kterých se cena plynu liší od TTF o méně než 1 EUR/MWh, se rapidně zvyšuje, například mezi lety 2014 a 2015 se tento počet zdvojnásobil z 6 na 12 a zahrnuje i Českou republiku.

Podle všeho, v návaznosti na výše zmíněné úspěchy, Evropská komise plánuje v pozměňovacím návrhu Třetí směrnice o obchodu s plynem rozšířit její působnost i o regulaci importních plynovodů (zřejmě jen podmořských), které přepravují plyn ze zemí původu do Evropské unie. Arthur D. Little vydává studii, která analyzuje cíle Evropské komise, patrně motivující i tento pozměňovací návrh a vyhodnocuje pravděpodobnost jejich naplnění.

„Je důležité si uvědomit, že i když dnes trh funguje velice dobře, proces liberalizace již trvá desítky let. Za účelem projevení pozitivních efektů legislativa v minulosti vyžadovala několik revizí a soudních rozhodnutí (tj. ne každá směrnice nebo nařízení bylo hned napoprvé úspěšné)“ říká Tomáš Dzurilla, manažer energetické praxe v pražské kanceláři Arthur D. Little. „Historicky, úspešnost legislativy a regulace byla závislá na mnoha faktorech včetně pečlivosti transpozice, právní vymahatelnosti nebo odporu stávajících hráčů na trhu. Právě chybějící právní moc nad všemi subjekty, kterých se toto rozšíření regulace týká, může být zásadní překážkou k naplnění vytýčených cílů“ dodává Dzurilla.

Cíle, které komise sleduje, (1) konkurenční trh s plynem, (2) zvýšení ekonomické efektivity, (3) nižší náklady pro konečné spotřebitele a (4) zvýšená „bezpečnost“ dodávek, se snaží dosáhnout zejména aplikováním čtyř základních principů. Studie vyzdvihuje několik praktických důvodů, kvůli kterým aplikace těchto základních principů zřejmě nebude úspěšná:

  • Přístup třetích stran do infrastruktury nebude mít významný vliv na dodávky plynu, protože pro importní tranzitní plynovody neexistují geograficky alternativní producenti plynu (země). Navíc, Směrnice o obchodu s plynem nemá dopad na tržní struktury v dodavatelských zemích. Jedná se o převážně monopolní koncese na export plynu.

  • Unbundling může být nadbytečný, neboť dotčené podmořské úseky plynovodů jsou již vlastněny a provozovány samostatnými právnickými osobami.

  • Transparentnost již byla dosažena prostřednictvím síťových kodexů na vstupních bodech do obchodních zón v EU a nemá žádnou praktickou hodnotu před těmito body.

  • Regulace přepravních tarifů může být efektivní při zveřejňování komponentu ceny plynu za přepravu. Vzhledem k tomu, že plyn musí obstát v tržním prostředí po dodání do EU, regulace importních přepravních tarifů zřejmě nepřinese žádné skutečné přínosy pro spotřebitele.

Kompletní studie Arthur D. Little je dostupná na http://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/analysis-proposed-gas-directive-amendment

 

Kontakt:

Eva Usai Blumental

+420 602 441 715

UsaiBlumental.Eva@adlittle.com

Arthur D. Little

Arthur D. Little je globální poradenskou společností, která se nachází v čele inovací od roku 1886 a je přítomna v nejvýznamnějších obchodních centrech po celém světě. Specializuje se na oblasti strategie, regulace, řízení rizik, nové business modely v technologicky náročných odvětvích, zvyšování výnosnosti aktiv a hodnoty zákaznického portfolia. Globální praxe pracují pro přední světové hráče. Praktické zkušenosti konzultantů s průmyslem a vynikající znalostí celosvětových klíčových trendů umožnují porozumět specifickým podmínkám podnikání klienta v celé jeho šíři a přinášet tak výsledky s trvalou hodnotou.

www.adlittle-cz.com, www.adlittle.com