Budoucnost baterií: Vítěz bere vše?

V dnešní době jsou baterie klíčovou součástí elektronických zařízení, elektromobilů a akumulačních systémů.
Dle globální studie Arthur D. Little celosvětový trh s bateriemi každoročně roste o více než 4 % a v roce 2025 by měl přesáhnout hranici 90 miliard dolarů. Trh se stává svojí velikostí a potenciálem lákavý pro velké mezinárodní firmy. Tesla, Panasonic, CATL, Daimler, Total a další světoví hráči plánují v příštích několika letech vynaložit přes 13 miliard dolarů do investic spojených s bateriemi.

„Arthur D. Little vydává v pořadí již 2. aktualizaci studie o budoucnosti bateriových systémů akumulace, která řeší otázku, jaké společnosti se stanou světovými lídry tohoto dynamicky se rozvíjejícího odvětví,“ říká Tomáš Skuček z pražské kanceláře Arthur D. Little. „Bude zajímavé sledovat, zda se mezi vedoucí světové společnosti prosadí i subjekty s českým kapitálem a jakou roli v celém ekosystému baterií zaujmou. Prozatím však oznámené projekty jakým je například He3da mezi špičky oboru, bohužel, nepatří,“ dodává Skuček.

Studie Arthur D. Little předpokládá tři scénáře technologického vývoje baterií. Lithium-iontová technologie naráží na své technické limity a není schopna plně podporovat další technologický rozvoj. V současnosti se tak nejperspektivněji jeví lithium-iontová technologie nové generace. Tyto baterie by měly při stejné hmotnosti jako současná technologie, poskytnout výrazně větší kapacitu při nižších výrobních nákladech. Třetí scénář, který očekává vznik úplně nového technologického řešení, je nejméně pravděpodobný. Nová technologie by musela nabídnout dostatečně zajímavou alternativu oproti dominantním lithium-iontovým bateriím, což je velmi nepravděpodobné vzhledem k jejich fyzikálněchemickým parametrům. Možnou výjimkou je rozvoj nových technologií v elektromobilitě, kde jsou vodíkové články schopné konkurovat lithium-iontovým bateriím, a velké domácí akumulační systémy, kde váha není omezujícím faktorem.

I přes řadu nejistot se očekává, že bude poptávka po akumulačních systémech dále růst. Potenciál trhu je obrovský a nabízí velký prostor pro inovativní hráče. S velkou příležitostí přicházejí ale i rizika. Sázka na špatnou technologii může vést k výrazným ztrátám a u menších společností až k jejich bankrotu. Předpokládá se, že pro dosažení vítězství bude nutné vytvořit jednotný technologický ekosystém. Pokud se to nepodaří, bude to mít silně negativní dopad. Některé menší firmy úplně zaniknou a ty větší, které se s tím vypořádají, budou moci získat pouze omezenou pozici v hodnototvorném řetězci.

Klíčovým bodem pro komerční úspěšnost baterií je jejich rentabilita. Současné baterie nedosahují plného potenciálu a jsou nezbytné další investice. Pro dosažení konkurenceschopnosti je nutné zásadně zvýšit jejich kapacitu nebo snížit výrobní náklady. Studie Arthur D. Little přepokládá, že elektrická vozidla bez státních dotací budou konkurenceschopná, pouze pokud cena baterií klesne pod 100$/kWh. Současná elektrická vozidla, která jsou vybavena bateriemi s cenou v rozmezí 190 až 250$/kWh, mohou jen velmi obtížně konkurovat tradičním automobilům se spalovacím motorem. Podobná situace platí i pro elektrické distribuční sítě. Cena akumulačních systémů musí klesnout minimálně o 50 %, aby se staly konkurenceschopným záložním zdrojem energie. Dokud se tak nestane, zůstanou finančně zajímavějším řešením ostatní technologie.

Kompletní studie Arthur D. Little je dostupná na http://www.adlittle-cz.com/en/insights/viewpoints/future-batteries

 

Kontakt:

Eva Usai Blumental

+420 602 441 715

UsaiBlumental.Eva@adlittle.com

Arthur D. Little

Arthur D. Little je globální poradenskou společností, která se nachází v čele inovací od roku 1886 a je přítomna v nejvýznamnějších obchodních centrech po celém světě. Specializuje se na oblasti strategie, regulace, řízení rizik, nové business modely v technologicky náročných odvětvích, zvyšování výnosnosti aktiv a hodnoty zákaznického portfolia. Globální praxe pracují pro přední světové hráče. Praktické zkušenosti konzultantů s průmyslem a vynikající znalostí celosvětových klíčových trendů umožnují porozumět specifickým podmínkám podnikání klienta v celé jeho šíři a přinášet tak výsledky s trvalou hodnotou.

www.adlittle-cz.com, www.adlittle.com