Integrované dopravní platformy

Celosvětový trend urbanizace neustává. V rozvinutých i nerozvinutých zemích se lidé, s cílem zajistit si lepší živobytí, stěhují do měst. Tato vzrůstající míra urbanizace vytváří městům a jejich vedení nové výzvy a ještě umocňuje ty už existující. Obecná bezpečnost, dodávka a spotřeba energií, nakládání s odpadem, ale především řízení dopravy jsou dnes prioritou. Jenom za rok 2013 byla ztráta vytvořená dopravními zácpami ve Spojených státech amerických vyčíslena na 124 miliard USD (ztracené palivo a čas). Chytrá doprava se stává čím dál tím komplikovanějším řešením, ale také jediným řešením, které může městům pomoci.

Integrované dopravní platformy (Integrated mobility platforms - IMP) jsou jednou z klíčových řešení řízení městské dopravy. Integrací různých způsobů dopravy do jedné platformy radikálně zlehčí plánování cest a tím i jejich efektivnost. Zároveň dokáže zajistit vysoce přizpůsobená řešení každému zákazníkovi. Města a firmy si těchto výhod již všimli a začali vyvíjet IMP s různými stupni integrace a služeb (např. Citymapper, GoEuro, Google Maps, Moovel apod.).

Pod plně integrovaným IMP si lze představit mobilní aplikaci slouženou ze 4 části. V prvním si klient může zvolit, které způsoby dopravy preferuje, ať už se jedná o auto, kolo, loď či MHD. V druhé fázi si uživatel navolí začátek, konec cesty a způsob dopravy, který bude brát v potaz jeho preference. Dle vybrané cesty a způsobu dopravy mu bude vystavena jízdenka, a to pouze jedna pro celou cestu a všechny vybrané dopravní prostředky. Poslední část aplikace už slouží jako běžná navigace.

Města mohou využít tohoto řešení pro upřednostnění ekologičtějších a efektivnějších dopravních prostředků (např. cyklistika či MHD). Navíc můžou být všechna data o využívání všech dopravních prostředků uložena a analyzována z jednoho místa. To napomůže budoucímu plánování městského provozu. Zároveň ale ulehčí i samotným zákazníkům, kteří tímto způsobem získají jednoduchý nástroj pro pohyb po městě. I turistům toto řešení dramaticky usnadní jejich návštěvu města a pohybování po něm. A to je skutečnou silou tohoto řešení.

Doposud se nikomu nepovedlo stát se dominantním hráče s IMP řešením, které by převyšujícím všechny ostatní. Arthur. D. Little se tedy ve své studii „Integrované dopravní platformy“ zaměřil na definování klíčových faktorů úspěchu integrované dopravy a způsobu jakým se bude integrovaná doprava v budoucnu vyvíjet.

Finální řešení zaleží především na míře integrace. Jednodušší modely integrují pouze různé dopravní prostředky vlastněné a řízené jednou firmou. Komplexnější model doplňuje ten předchozí o předprodávání jízdenek dopravních prostředků vlastněných a řízených jinou společností. Pod plnou integraci si lze představit model, ve kterém jedna společnost sdružuje a řídí vlastní i cizí dopravní prostředky. Pouze poslední řešení nabízí možnost koupě jedné jízdenky pro všechny cesty a dopravní prostředky napříč městem. Pokročilejší řešení sebou přináší větší rizika, ale i větší zisky a uživatelskou spokojenost.

„Cesta k úspěchu je dlouhá. Je třeba začít rychle, ale s menším řešením, které se bude později rozvíjet o nové funkcionality a dopravní prostředky. Prioritizované dopravní prostředky se můžou měnit a je tedy třeba zůstat flexibilní,“ říká Marcel Hominda z pražské kanceláře Arthur D. Little. „To samé platí o územním rozsahu, který se s růstem měst a příměstských oblastí také bude měnit. Díky možnosti personalizace a centrálního platebního místa získá IMP jasnou převahu nad svoji konkurencí. Nejdůležitějším pro správce IMP i tu u nás v Praze, bude najít správnou rovnováhu mezi riziky a mírou nabídky pro zákazníka. Přílišné ručení za cizí dopravní prostředky a služby může být nebezpečné,“ dodává Hominda.

Se zvyšujícím se počtem zúčastněných hráčů a rozšiřujícími se a více integrovanými portfolii se přímý kontakt se zákazníkem přesouvá od dopravních operátorů do digitálního světa. Rizika musí být pochopena všemi hráči, kteří se budou snažit dostat do světa chytré dopravy. Pouze jedno IMP ve městě může vyhrát. Jste připraveni?

Kompletní studie Arthur D. Little je dostupná na http://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/integrated-mobility-platforms